Press "Enter" to skip to content

Rok Jana Pocka

Rok 2017 był rokiem wielu rocznic: Rok Wisły, Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Tadeusza Kościuszki, błogosławionego Honorata Koźmińskiego, 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Świętowanie rocznic może przybierać różnorodny charakter, nie ograniczający się jedynie do zorganizowanie tradycyjnej uroczystości „ku czci”. W obecnych czasach formy świętowania przyjmują nierzadko bardzo nowatorskie formy.

Lubelszczyzna dołączyła do kalendarium świętowanych rocznic swoją lokalną, a jednocześnie ponadlokalną rocznicę. Rok 2017 był Rokiem Jana Pocka, poety, który choć życiem i działalnością związany z Ziemią Lubelską, jest wielką i znaczącą postacią polskiego życia literackiego i kulturalnego.