Press "Enter" to skip to content

biografia

Jan Pocek urodził się 4 maja 1917 roku w ubogiej, wielodzietnej rodzinie w Zabłociu – wsi lubelskiej w powiecie puławskim.

Ukończył 7-klasową szkołę powszechną. Nie poprzestał jednak na wiedzy szkolnej – był samoukiem, wiejskim działaczem społecznym. Przed wojną był aktywnym „wiciowcem”, podczas okupacji brał udział w ruchu oporu jako żołnierz Batalionów Chłopskich, w tym też jako współpracownik ludowej prasy podziemnej. W 1948 roku ożenił się i osiadł w sąsiedniej wsi Kaleń. Był szanowany przez swoich sąsiadów jako znany i ceniony w kraju poeta, ale przede wszystkim jako dobry i uczciwy człowiek. Utrzymywał się z niewielkiego gospodarstwa rolnego. Pracował dodatkowo w gminie, w spółdzielni, na budowie, w piekarni, w składzie opału. W 1949 wyjechał do Warszawy, gdzie pracował w redakcji „Gromady” i „Gromady – Rolnika Polskiego”, doświadczając losu wygnańca ze wsi, który poddał się działaniu mitu chłopskiego awansu „na artystę”. W 1957 roku natomiast spotkał go los wygnańca z miasta, kiedy po kilkuletnim pobycie w stolicy musiał powrócić do swego gospodarstwa. Pocek zaczął pisać jeszcze przed wojną, zamieszczając swoje utwory w „Wiciach”.

Za życia wydał dwa tomy poezji: Zgrzebne pieśni (1947) i Malwy (1963).

Ponadto ogłaszał swoje wiersze w licznych antologiach, w prasie literackiej i codziennej. W 1963 roku nakręcony został film dokumentalny o jego życiu i twórczości. Zmarł 26 czerwca 1971 roku.
Po śmierci poety ukazały się trzy tomy jego wierszy: Jan Pocek, Wiersze, wybór, opracowanie, posłowie Józef Zięba, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973; Jan Pocek, Poezje, Wstęp, wybór i opracowanie Alina Aleksandrowicz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1980 (tom ten jest najobszerniejszy – liczy 500 stron); Jan Pocek, Poezje wybrane, wybór, wstęp i nota biograficzna Roch Sulima, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988, w serii „Biblioteka Poetów XX wieku”.

W dowód uznania dla Jana Pocka, jednego z największych poetów ludowych, ustanowiona została w 1972 roku doroczna nagroda artystyczna jego imienia

, przyznawana przez kilka lat twórcy ludowemu, wyróżniającemu się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie literatury lub plastyki. Od 1971 roku do chwili obecnej zaś Stowarzyszenie Twórców Ludowych organizuje prestiżowy Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka.